57_A Passion Play

Odos Kykladon Theatre

57 / A PASSION PLAY
Performance based on
William Shakespear’s 57th Sonnet

Conceived by Yiorgos Koumentakis and Themelis Glynatsis

Music: Yiorgos Koumentakis
Directed/dramaturgy: Themelis Glynatsis / Yiorgos Koumentakis
Stage and costume design: Alexia Theodoraki
Light design: Stella Kaltsou
Vocal coach: Michalis Papapetrou

Performed by
Nikitas Gkritzalis
Yiannis Filias
Nestor Kopsidas
Panos Kougias
Vassiliss Liakos
Stamatis Pakakis
Sotiris Triantis