Cendrillon

Skrow Theater

Paulin Viardot: Cendrillon

October – November 2014

Rafi Music Theatre Company

Piano – Vocal coach: Michalis Papapetrou
Director: Themelis Glynatsis
Set: Andrianos Zacharias
Lighting: Ntinos Nikolaou
Costumes: Margarita Dosoula

Singers: Christos Delizonas, Konstantinos Zampounis, Christos Kechris,
Anastasia Kotsali, Miranta Makrinioti, Giorgos Matthaiakakis,
Kostas Mavrogenis, Lito Messini, Maira Milolidaki