Die Troerinnen

Landestheater von Patras

Antike Theater von Epidauros
Odeon des Herodes Atticus

Euripides: DIE TROERINNEN

August / September 2013

Übersetzung: Elsa Andrianou
Regie: Thodoris Ambazis
Set-Kostüme: Eleni Manolopoulou
Musik: Thodoris Abazis
Choreografie: Zoe Chatziantoniou
Licht: Alekos Anastasiou
Repetitor: Michalis Papapetrou

Ekavi: Anna Kokkinou
Eleni: Katerina Didaskalou
Athena: Kora Karvouni
Andromachi: Danae Saridaki
Cassandra: Georgina Psaliani
Menelaos: Konstantinos Avarikiotis
Talhtyvius: Apostolis Pelekanos
Poseidon (Stimme): Michael Marmarinos