Iphigenie

Griechische Nationaloper
Olympia Theater
Nachmittag im Foyer

„IPHIGENIE AUF TAURIS“
Von C.W.Gluck

20. Mai 2011

Iphigenie: Sofia Kyanidou
Orestes: Vangelis Chatzisimos
Pyladis: Dimitris Nalbantis
Thoas: Michalis Katsoulis
Skythenpriester: Konstantinos Dotsikas

Dimitris Giakas (Klavier – Repetitor)
Michalis Papapetrou (Klavier – Repetitor)