La Clemenza di Tito

Griechische Nationaloper

W. A. Mozart: LA CLEMENZA DI TITO

Kunsttheater Karolos Koun

Kunsttheater Karolos Koun
28. Februar, 1. März 2019
Landestheater von Kozani
10. Mai 2019
Landestheater von Roumeli
11. Mai 2019

Dirigent – Instrumentation: Michalis Papapetrou
Regie: Martha Tombulidou
Ausstattung: Alexia Theodoraki
Choreographie: Justine Guissot

Tito: Chrisostomos Kalogridakis
Vitellia: Anna Smerou – Liana Kokossi
Sesto: Ioulia Spanou
Annio: Caterina Mpotoni
Servilia: Maria Alexandrou – Emilia Tsimidaki
Publio: Marinos Tarnanas – George Papadakis

Musiker:
Geigen: Iris Lavda, Periklis Timplalexis
Klarinette: Costas Gatsios
Bratsche: Eleftheria Togia
Violoncello: Jannos Jiovanos
Kontrabass: Charis Pazaroulas
Cembalo: Michalis Papapetrou