Liebeslieder Walzer

Griechische Nationaloper
Olympia Theater
Nachmittag im Foyer

J.Brahms: LIEBESLIEDER WALZER UND NEUE LIEBESLIEDER

14. Mai 2017

Sänger:
Maria Palaska
Malerei-Maria Madesi
Christos Kechris
Petros Magoulas

Klavier:
Michalis Papapetrou
Markos Kotsias