I due Foscari

Kolonos Open Theater

G.Verdi: I DUE FOSCARI

Symphony Orchestra and Choir of the Municipality of Athens

30 September 2015

Francesco Foscari: Vangelis Chatzisimos
Jacopo Foscari: Dimitris Nalbantis
Lucrezia Contarini: Sofia Kyanidou
Jacopo Loredano: Michalis Katsoulis
Barbarigo: Konstantinos Zampounis
Pisana: Zenovia Pouli
Fante: Stavros Zouliatis
Servo: Stefanos Tsatalbasis

Vocal Coach: Michalis Papapetrou

Choir Master: Stavros Beris
Music direction: Andreas Tselikas