La Clemenza di Tito

Greek National Opera

W.A.Mozart: LA CLEMENZA DI TITO

Greek Art Theatre Karolos Koun
28 February, 1 March 2019
Regional Theatre of Kozani
10 May 2019
Regional Theatre of Roumeli
11 May 2019

Conductor – arrangement: Michalis Papapetrou
Director: Martha Tombulidou
Sets – Costumes: Alexia Theodoraki
Movement: Justine Guissot

Tito: Chrisostomos Kalogridakis
Vitellia: Anna Smerou – Liana Kokossi
Sesto: Ioulia Spanou
Annio: Caterina Mpotoni
Servilia: Maria Alexandrou – Emilia Tsimidaki
Publio: Marinos Tarnanas – George Papadakis

Musicians:
Violins: Iris Lavda, Periklis Timplalexis
Clarinet: Costas Gatsios
Viola: Eleftheria Togia
Violoncello: Jannos Jiovanos
Contrabass: Charis Pazaroulas
Cembalo: Michalis Papapetrou