Prince Ivan

Greek National Opera
Alternative Stage
Stavros Niarchos Foundation Cultural Center

Thorodis Abazis: Prince Ivan and the firebird

Children’s Opera

October 2017-January 2018

Composer – Director: Thodoris Abazis
Conductor: Michalis Papapetrou
Libretto: Sofianna Theofanous
Sets – costumes: Kenny MacLellan
Movement: Stavroula Siamou
Lighting: Nikos Sotiropoulos

Tsar: Dimitris Nalbantis
Wolf: Panagiotis Athanasopoulos
Koschei: Vasilis Dimakopoulos
Ivan: Giannis Kalyvas
Vasily: Giannis Filias
Fireberd – Yelena: Vasia Zacharopoulou
Dimitri: Nikolas Maraziotis
Nina: Lito Messini
Milia: Maria Katrivesi
Peasants, trees, thieves: Christina Asimakopoulou, Angeliki-Zoi Karagkouni, Maria Katrivesi,
Michalis Katsoulis, Nikolas Maraziotis, Miranda Makrynioti, Dimitris Nalbantis, Giannis Filias

With the participation of a 6-member music ensemble