The apaches of Athens

Greek National Opera
Olympia Theater
Afternoon in the foyer

Nikos Chatziapostolou: THE APACHES OF ATHENS (1921)

3 January 2016

Prince: Christos Lazos
Karoumbas: Pavlos Maropoulos
Karkaletsos: Zafeiris Koutelieris
Xenophon Paralis: Michalis Katsoulis
Titica: Angeliki Marinaki
Vera: Labrini Kardara
Aretousa: Vasso Petrogianni

Piano – vocal coach: Michalis Papapetrou