The emperor’s Nightingale

Greek National Opera
Stavros Niarchos Foundation Cultural Center

Lena Platonos: THE EMPEROR’S NIGHTINGALE

Alternative Scene 2018-2019
Astoria Cinema Heraklion Crete 2019
Apollo Syros Theater 2019
Stavros Niarchos Hall 2019-2020

Music: Lena Platonos
Orchestration: Lena Platonos, Stergios Tsirliagos
Libretto: George Voloudakis
Directed by: Katerina Petsatodi
Animation: Irini Vianelli
Set: Evangelia Therianou
Costumes: Alexia Theodoraki
Sound design: Stergios Tsirliagos
Vocal coach / direction: Michalis Papapetrou
Video mapping: Michalis Kloukinas

Emperor: Nikos Kotenidis
Courtier, Death: George Roupas
Nightingale: Marilena Striftombola
Fisherman, chamberlain, technician: Giannis Filias
The nightingale’s friend, technician: Niki Haziraki
Violinist, conductor: Dimitris Nalbantis
Narrator: Maria Skoula