Winterreise

Karoulos-Koun Art Theater

“Winterreise”
a show based on Franz Schubert’s Winterreise song cycle

November 2015

Directed by: Themelis Glynatsis
Set: Pantelis Makkas / Eleftheria Arapoglou / Themelis Glynatsis
Costumes: Eleftheria Arapoglou
Lighting: Stella Kaltsou
Video: Pantelis Makkas

Piano: Michalis Papapetrou

Figure 1: Christos Kechris

Figure 2: Thanasis Dovris

In collaboration with the Austrian Embassy in Athens