I due Foscari

Kolonos Theatre

G.Verdi: I DUE FOSCARI

Symphonisches Orchester und Chor der Stadt Athen

30. September 2015

Francesco Foscari: Vangelis Chatzisimos
Jacopo Foscari: Dimitris Nalbantis
Lucrezia Contarini: Sofia Kyanidou
Jacopo Loredano: Michalis Katsoulis
Barbarigo: Konstantinos Zampounis
Pisana: Zenovia Pouli
Fante: Stavros Zouliatis
Servo: Stefanos Tsatalbasis

Repetitor: Michalis Papapetrou
Chorleiter: Stavros Beris
Musikalische Leitung: Andreas Tselikas